Shkolla e Verore e Kodimit në ICTSlab hap regjistrimet, fëmijët mësojnë kodim përmes argëtimit