Më 25-27 Maj një hakaton virtual vihet në kërkim të zgjidhjeve dixhitale për bizneset Shqiptare