PONDER: programi që adreson aftësinë e të menduarit kritik; thelbësore për të rinjtë e Shqipërisë në shekullin e 21