ICTSlab thirrje e hapur për trajnerë JAVA, React JS dhe Web Development