Më 25 Janar Korça Digital Weekend për sensibilizimin dhe inkurajimin e të rinjve rreth aftësive dhe ekonomisë dixhitale