ICTSlab, UNICEF Albania dhe Bashkia Tiranë organizojnë workshop me tematikë sigurinë në internet