FUTURE GEN

BURSAT Vodafone në ICTSlab

Me botën e cila po përparon drejt shekullit 21, programimi është bërë një pjesë e pandashme e jetëve tona. Me platformën e re dixhitale ICTS lab sjell klasat online të kodimit për të gjithë fëmijëve e grupmoshës 10-15 vjeç në një mënyrë efektive dhe argëtuese. Klasat tona të kodimit janë ndërtuar në atë mënyrë që tu sigurojnë fëmijëve akses në njohuri dhe aftësi themelore të programimit, duke ushqyer tek ata besueshmëri në një botë dixhitale.

Vodafone Albania do të  mbështesë 60 të rinj të grupmoshës 10- 15 vjeç duke ju mundesuar bursa 1 vjeçare në institutin ICTS lab Tirana FALAS.

Programi përmban 12 muaj klasa kodimi prej 60 minutash 2 herë në javë përgjatë një viti të plotë.  Regjistrime video dhe slide që shkarkohen për çdo klasë mbështetur një një kurrikulë gjithëpërfshirë dhe të mirëstrukturuar, konsultim të drejtpërdrejtë me mësuesit gjatë orëve të punës, komunikim direkt me to, një staf mësuesish shumë të kualifikuar dhe me eksperiencë të gjerë, raporte të ecurisë mujore dhe certifikime individuale është ajo çfarë kjo klasë siguron për fëmijët tanë.

Miqësorë dhe intuitiv, modulet e klasës online janë ndërtuar të atillë që fëmijë nga e gjithë Shqipëria t’iu jepet mundësia per t’u integruar menjëherë, pa pasur nevojë për një klasë hyrëse e as njohuri të kaluara në kodim. Kështu ata mësojnë kodimin në një ambient angazhues dhe shpërblyes bazuar në elementë gaming.

Aplikoni për të qënë një nga fituesit e  bursës së ofruar nga Vodafone Albania në ICTSlab rreth njohurive të shekullit 21. Kjo bursë do të jetë e vlefshme për një periudhe 1 vjecare duke përfituar njohuri në kurset: Scratch, 3D design & Codeblocks, Mobile App Inventor, Thunkable,Cyber4Kids, Web Design dhe C++ në një platformë online ku do të ketë video të regjistruara nga mësues të certifikuar të lëndës specifike.

Aplikimet janë të hapura për të gjithë shtetasit shqiptarë nga mosha 10-15 vjec nga të gjitha qytetet. Përparësi do të kenë të gjithë fëmijët të cilët:

  • Nuk kanë mundësi/qasje për të qenë pjesë e një laboratori teknologjik si ICTSlab në varësi të vendndodhjes gjeografike
  • Japin përgjigje më të qarta në pyetjet në vijim në lidhje me njohuritë e tyre

Për të marrë pjesë në këtë kurs ju duhet të keni një kompjuter ose laptop ku mund të ndiqni videot, seancat live si dhe të zhvilloni detyrat online.

 

Le të kuptojmë pak më shumë rreth njohurive që ju keni mbi logjikën dhe informacionin digjital që keni. I plotësoni me kujdes pasi në varësi të përgjigjeve do të bëhet dhe seleksionimi i personave që do të fitojnë bursën.
Une pranoj Termat e perdorimit / (Terms & conditions) & Politika e Privatësisë (Privacy Policy) të ICTSlab