Planprogramet per moshat 15 – 19 vjec

Kids Academy

Nxënës e gjimnazistë të dashur,

Regjistrimet në planprogramin 15-19 vjec vijojnë.

Për të gjithë nxënësit që janë në përfundim të 9-vjecares, gjimnazistët dhe të rinjt deri në moshën 19 vjec, kanë shansin e artë të trajnohen në planprogramet më bashkohore të cilat ICTSlab sjell në Shqipëri për aftësimin e të rinjve me njohuritë e shekullit 21.

Ky planprogram ka për qëllim të njohë nxënësit me konceptet bazë të programimit, duke mësuar fillimisht të programojnë me gjuhën programuese Python, zhvillimin e aplikacioneve Mobile ne App store dhe Android, zhvillimin e faqeve web, njohja me arkitekturën e kompjuterit, platforma e zhvillimit të lojërave elektronike, e në vazhdim, të mësojnë konceptet bazë të elektronikës dhe robotikës duke i gërshtetuar ato njohuri me shfrytëzimin e pllakës Raspberry Pi. Njohuri këto të cilat përfaqësojnë vetëm disa dimensione që do shqyrtohen në detajet më të vogla me kalimin e planptogramit 15-19.

Këta nxënës do të mësojnë pafund koncepte që lidhen me programimin e kompjuterin, si dhe do të mund të cojnë në një dimension tjetër cdo njohuri që ata mund të kenë në programim, por jo vetëm. Ata do të arrijnë të kuptojnë pikat e tyre më të forta në ndonjë modul të caktuar dhe me mbështetjen e përkushtimin e stafit të ICTSlab, do të mundësohet zhvillim i mëtejshëm i këtyre pikave të forta.

Oraret e programeve mesimore: Nxënësit janë të lirë të përzgjedhin një orar: 14:00 – 15:15, 15:30 – 16:45 duke u përshtatur edhe me grupet ekzistuese. Seancat mësimore 2 herë / javë. Kohëzgjatja e seancës është 1 orë e 15 minuta.
Kushte paraprake: Nxënësi duhet të ketë njohuri bazike në anglisht. Te jetë në grupmoshën 15-19 vjec. Nxënësit nën moshën 15 vjec që dëshirojnë të vazhdojnë këtë planprogram, duhet t’i nvnshtrohen një testi paraprak.
Cmimi: 6,500 lekë në muaj (8 seanca mësimore).  Ndërsa për modulin Python cmimi 8,000 lekë në muaj (8 seanca mësimore).

Adresa – Na gjeni në Rrugën Stavro Vinjau Nd.2, H.9, Ap.7 (Rruga e Elbasanit, në krah të Ambasadës Amerikane), ku jeni të ftuar të vizitoni ambientet tona cdo ditë të javës nga ora 12 deri në orën 19:00.
Për tu njohur më në detaje rreth moduleve përbërëse të planprogramit 15-19 vjec, ju lutem klikoni në titujt e moduleve më poshtë ose telefononi në 069 900 9000.

Abstract: Python është një gjuhë programuese akademike, e cila gjen përdorim në shumë sfera shkencore. Njihet si gjuhë e programimit multi-purpose, që mundëson zhvillimin e gati të gjitha platformave, aplikacioneve, analizës së të dhënave, inteligjencës artificiale dhe zhvillimit shkencor. Në aspektin sintaksor, lejon tranzicion natyral nga gjuha e programimit vizual Scratch, duke qenë kështu e përshtatshme si gjuhë e parë për tu mësuar.

Çfarë do të mësohet: Përmes këtij moduli, nxënësit do të fitojnë shkathtësi në përdorimin e sintaksës së gjuhës programuese Python, për zhvillimin e kodit të lojrave, projekteve dhe aplikacioneve që do të zhvillojnë. Ata do të jenë në gjendje të aplikojnë qartë principet bazë të programimit të orientuar nga objektet, ku do të mësojnë të krijojnë objekte, funksione, metoda dhe klasa. Në përfundim, nxënësit do të zotërojnë gjuhën e programimit Python, në të cilën do të mund zhvillojnë, testojnë dhe dokumentojnë me sukses kodin.

Kohezgjatja e modulit: 6 muaj.
Cmimi: 8’000 Leke / 1 muaj