Trajnime profesionale

Trajnime Profesionale

Trajnimet të cilat do të bazohen në një qasje të dyfishtë e cila kombinon teorinë me punën praktike kanë për qëllim tu vinë në ndihmë kryesisht studentëve me asistencë ekonomike, fëmijëve jetimë, të rinjve të papunë, të rinjve të kthyer nga emigracioni në vendet e Bashkimit Evropian si dhe femrave në teknologji të moshave 19 deri në 35 vjeç

Projekti zgjat nga muaji Tetor deri ne muajin Maj, çka do të thotë që trajnimi dhe procesi i internshipit apo punësimit do te shtrihet gjatë kësaj periudhe.