Digital Marketing Masterclass

Digital Marketing Masterclass

Digital Marketing Masterclass

E ke menduar të bëhesh një freelancer i mediave sociale? Të Fillosh një ide biznesi krejtësisht dixhitale me kosto minimale? Të punosh nga kudo që të jesh? Të arrish lirinë financiare?

Ekzistojnë një sërë mënyrash që markat / kompanitë mund ta përdorin marketingun dixhital për të përfituar nga përpjekjet e tyre të strategjisë komerciale.

Metodat e marketingut dixhital si (SEO), (SEM), Content Marketing, Influencer Marketing, automatizimi, fushatat dixhitale, data-driven marketing, marketingu i drejtpërdrejtë me postë elektronike, janë duke u bërë gjithnjë e më të rëndësishme.

Çfarë ju do të përfitoni nga ky kurs:

?Master Digital Marketing

?Përmes metodës Learning by doing (Do të angazhoheni konkretisht me projekte, lista kontrolli dhe leksione praktike)

?Do të mësoni si të rrisni një Biznes Online që nga Fillimi

?Si të përfitoni një punë me pagë të lartë në marketingun dixhital

Kosto: 35,000 Lekë me TVSH (20% discount për Studentët Bachelor)

Kohezgjatja e kursit: 28 orë mësimore. Mësimi zhvillohet gjatë ditëve të fundjavës.

Instruktor: Dritan Pecini

Organizoni dhe planifikoni qasjen tuaj me kompanitë vendase në të gjithë skenën e marketingut dixhital si një shembull se si të aplikoni atë që mësoni në të dy kontekstet B2C dhe B2B.

Temat kryesore:

 • Framework i marketingut dixhital
 • Çfarë: Biznesi juaj
 • Kush dhe kur: Klienti juaj?
 • Ku: Kanalet e marketingut
 • Pse: Objektivat e marketingut & KPI

Përmbajtja është në thelb të gjithë veprimtarisë së marketingut. Mësoni si ta planifikoni marketingun tuaj të përmbajtjes, si të krijoni përmbajtje që funksionon mirë për audiencën tuaj të synuar dhe si të masni ndikimin e tij.

Temat kryesore:

 • Si të Planifikoni Strategjinë tuaj të përmbajtjes (content-it)
 • Si të Krijoni përmbajtje
 • Si të Shpërndani dhe promovoni përmbajtjen
 • Si të Optimizoni Faqet UX & Landing të Uebfaqeve
 • Si të Masni ndikimin

Penetrimi përmes Media Sociale mund të jetë sfiduese, dhe shpesh, marketerët duhet të përdorin strategji të marketingut me pagesë të mediave sociale për të forcuar mesazhin e tyre. Në këtë kurs, ju mësoni rreth mundësive për reklamim të synuar në mediat sociale dhe si të ekzekutoni fushata reklamuese që rezonojnë me audiencën tuaj.

Temat kryesore:

 • Peisazhi i mediave sociale
 • Kanalet e mediave sociale
 • Përmbajtja e mediave sociale
 • Implementimi & Monitorimi i Fushatave
 • Masni ndikimin

Display advertising ka qenë forma e parë e reklamave në internet. Vazhdon të jetë një mjet i fuqishëm i marketingut, i forcuar nga platforma të reja si celularët, mundësitë e reja video dhe targetat e zgjeruara. Në këtë kurs, ju mësoni se si funksionojnë Display Advertising, si blihet dhe shitet (përfshirë në një mjedis programatik), dhe si të krijoni një fushatë Display Advertising duke përdorur AdWords të Google.

Temat kryesore:

 • Si funksion Display Ads?
 • Si të targetojmë me Display Ads
 • Modelet e shitjeve / Sales Models
 • Display Ads in AdWords
 • Video Advertising

Matja është ajo që e bën marketingun dixhital në mënyrë unike të fuqishme. Veprimet online në internet mund të gjurmohen, dhe kështu mund të ndikojë efekti i marketingut dixhital dhe përpjekjeve tuaja për reklamim. Në këtë kurs, ju do të mësoni se si të përdorni Google Analytics për të vlerësuar audiencën tuaj, për të matur suksesin e rritjes suaj, përpjekjet e angazhimit dhe përdorni ato informacione për të planifikuar dhe optimizuar buxhetet tuaja të marketingut.

Temat Kryesore:

 • Si të orientoheni në Google Analytics
 • Si të kuptoni Audiencën tuaj
 • Vlerësoni Rritjen / Acquisition
 • Si të kuptoni Sjelljen e konsumatorit
 • Vlerësoni konvertimin e klientëve potencial / Conversions
 • Si të optimizoni Buxhetet e Fushatave tuaja

Regjistrohu

No products were found matching your selection.