Python Programming for Professionals

Python Programming for Professionals

Python po gjen gjithmonë e më shumë përdorim në fusha të ndryshme, që nga zhvillimi i faqeve Web, lojërave e deri tek machine learning, AI dhe kërkime akademike.

Rekomandohet si gjuha e parë e programimit që duhet mësuar pasi fal lehtësisë së sintaksës, të pajisë shpejt me një grup aftësish kyç që i duhen çdo programuesi dhe që kërkohen në tregun e punës.

Në këtë kurs do të mësoni Python duke ndërtuar programe konkrete, sipas metodologjisë amerikane të mësimdhënies “Learn by building”.

ℹ️Mësimi zhvillohet në gjuhën Angleze.

Çfarë do të mësoni?

Mësoni si të programoni në Python

Merrni të gjitha mjetet e programimit që ju nevojiten për të mësuar duke ndërtuar (pjesa më e madhe e kohës do të përdoret për zhvillimin e programeve)

Kërkesa:

Njohje e mire e gjuhës Angleze

Nuk është e nevojshme të keni përvojë të mëparshme, por njohja e bazave të programimit është avantazh.

I gatshëm të mësosh duke ndërtuar dhe zhvilluar programe.

Materialet e kursit: Materialet e kursit do t’ju sigurohen në klasë dhe / ose do të bëhen të disponueshme përmes emailit.

Kosto: 30,000 Lekë me TVSH (20% discount për Studentët Bachelor)

Kohezgjatja e kursit: 28 orë mësimore. Mësimi zhvillohet gjatë ditëve të fundjavës.

Instruktor: Johnny Siman, Meri Roboci

 • Funksionet In-built
 • Variablat
 • Operatorët / Common math operators
 • Vargëzimi i të dhënave / String concatenation.
 • Konvertimi i strings në integers dhe integers në strings
 • Evaluating statements

 • Lists, Tuples, Dictionaries: syntax, differences, similarities
 • Indices, Keys and Values: Accessing data structures
 • Commonly used list methods
 • 2D and 3D arrays

 • For Loop, differences with traditional For loop.
 • While Loop
 • Continue, break, pass
 • If, elif, else

 • Krijimi dhe përdorimi i funksioneve
 • Parametrat dhe argumentet
 • Scope

 • Terminologjia e Programimit Object oriented
 • Mësimi, Krijimi dhe përdorimi I Objekteve dhe Klasave

ℹ️Mësimi zhvillohet në gjuhën Angleze.

Regjistrohu

Zgjidhni qytetin