Rreth ICTSlab

ICTSlab – A creative & Innovation learning space

ICTSlab është qendër rajonale e inovacionit, laborator multifunksional me fokus Edukimin jo formal e cila ka në target përgatitijen e të rinjëve për sfidat e shekullit 21. Është themeluar në Tiranë si një fryt i eksperiencës së suksesshme disa vjecare të kompanisë ICTSmedia si dhe mbështetjes së Shoqatës mbarëkombëtare të Teknologjisë ALBICT.

Kjo qendër është e mbështetur nga një sërë organizatash ndërkombëtare, rajonale dhe lokale, kompani aktive në fushën e ICT-së, Telekomunikacionit, sektorit bankar dhe Institucioneve akademike, bart në vete një eksperiencë 10 vjecare suksesi dhe vjen si vazhdimësi e strategjisë afatgjatë e shtepisë botuese ICTSmedia dhe grupit Albvision me misionin e ndryshimit pozitiv të imazhit shqiptar kudo në botë, përmes promovimit të sistemeve më të avancuara të edukimit, ngritjes së vëmendjes dhe rëndësisë ndaj Teknologjisë në përmirësimin e jetës. Permes qendres ICTSlab, shtepia botuese ICTSmedia mbetet brenda vizionit te evenimentit mbarekombetare Albanian ICT Awards i cila ka per qellim aftësimit të rinjëve me njohuritë dhe përvojat më të mira ndërkombëtare, identifikimit të rasteve të suksesit dhe bërjen e tyre publike duke krijuar kështu shembuj modelesh për tu ndjekur nga të rinjtë dhe një ekosistem vlerash për të përgatitur Shqipërinë për ekonominë e së nesërmes.

Jetët tona janë aq të ndikuara nga teknologjia sot sa që është e thelbësore që fëmijët të jenë shkencërisht dhe teknologjikisht të edukuar dhe informuar me peizashin dixhital paralelisht me njohuritë bazë si shkrim leximi, matematika dhe lëndët e tjera të rëndësishme mësimore.

ICTSlab ka tre laboratorë kompjuterikë me më shumë se 30 kompjutera, sallë eventesh dhe prezantimesh te cilat ICTSmedia do ti shfrytezoje per workshops, hackathons, round-tables etj, si dhe një hapësirë co-working space për ekipe apo individë të talentuar në fushën e sipërmarrjes të cilët do të gjejnë dyert e hapura në këtë qendër multifunksionale. ICTSlab ndjek program te
kombinuar te mësimdhenies, trajnimit profesional dhe certifikimeve në Teknologjinë e Informacionit për t'i mbajtur fëmijët dhe të rinjtë tanë një hap përpara me të rejat e trendet globale në ICT.

Edukimi dhe formimi profesional në Shkencë Teknologji Inxhinieri dhe Matematikë (STEM);

Rreth ICTSmedia
ICTSmedia si një shtëpi botuese dhe lider në median e ndërlidhur me Teknologjinë e Informacionit, Komunikimit dhe Sigurisë. Prej gjashtë vitesh organizon garën e mirënjohur në fushën e teknologjisë, Albanian ICT Awards dhe është publikuese e disa prej mediave më të spikatura në teknologji në Shqipëri dhe rajon si PCWorld.al, CIO.al, GameWorld.al dhe CryptoWorld.al falë partneritetit me shtëpinë botuese globale IDG.

Albanian ICT Awards është një garë mbarëkombëtare e cila identifikon, promovon dhe shpërblen individët për arritjet e tyre dhe kontributin e dhënë në fushën e teknologjisë në Shqipëri dhe më gjërë.

Shkollat fillore dhe të mesme me fokus formimin profesional janë çelësi për të ndikuar në gjeneratën e ardhshme të profesionistëve duke ndezur një interes të hershëm në fushat e STEM.
Studimet tregojnë se Fëmijët pavarësisht rrugës profesionale që do ndjekin në jetën e tyre duhet të jenë të edukuar mbi bazat e teknologjisë, pasi kjo do ti ndjekë gjatë gjithë arsimimit të tyre, do ti ndihmojë ata në zhvillimin e ideve, mësimin e metodave të reja dhe vënien e tyre në provë. Edhe punët me bazike jo-IT kërkojnë njohuri bazike të peizazhit dixhital.
Ka pasur një ndryshim te hovshëm në dekadën e fundit lidhur me fenomenin se çfare është një ‘punë digjitale’ dhe profesione relativisht të reja, duke përfshirë specialistë SEO, analistë të të dhënave, tani bien nën këtë emertim. Është roli ynë të përgatisim të rinjtë për ekonominë e re, per ekonomine dixhitale te pakufishme qe sjell Teknologjia, me një set të aftësive shumë të dëshirueshme që e cojnë brezin e ardhshëm në pozicion me të mirë dhe të përgatitur për revolucionin dixhital.
Përmes kurrikulave më të avancuara ndërkombëtare, ICTSlab do të jetë një ambient fantastik ku fëmijet jo vetëm do të mësojnë hapat e parë të kodimit të nevojshme për sukses në epokën digjitale, por do të mbështesim fëmijët në zhvillimin e shkathtësive kyce të zgjidhjes së problemeve, forcimin e logjikës përmes lojërave argëtuese e edukative, nxitjen e të menduarit në mënyrë kritike dhe kreative, promovimi i punës në ekip përmes projekteve në grup, eksplorimet artistike duke eksperimentuar me metodologjitë më të mira në tregun ndërkombëtar, përmes ekspertizës së më të mirëve në Botë. Një qendër ku imagjinata e fëmijëve do të lejohet të jetë e pakufizuar në dëshira. Nëse një fëmijë mund të imagjinojë veten e tij apo të njerëzimit duke ecur në hënë, ne do ti japim hapësirën e duhur për tu ndjerë një magjistar kompjuterik i epokës digjitale.

ICTSmedia tashmë e kthyer në pikë referimi për profesionistë dhe ekspertë të ndryshëm në industrinë e ICT-së, gjatë 10 viteve eksperiencë ka arritur të mbledh mjaftueshëm të dhëna statistikore që provojnë nevojën e theksueshme të ndërtimit të kapaciteteve njerëzore – ekspertëve specifik. Edhe pse ICT është një industri në rritje dhe po ofron perspektiva në rritje të të diplomuarve në degët e ndryshme të saj, është duke u bërë gjithnjë e më e vështirë për punëdhënësit të kërkojnë dhe gjejnë kandidatët e duhur për pozicione specifike. Një rritje e tillë, e shoqëruar me shfaqjen e risive dhe teknologjive të reja, ka cuar në mungesë të aftësive në fusha kyce sic është software architecture, Software engineering, Kodues, Cyber Security, SEO engineers, mobile developers, Artificial Intelligence, IoT etj.

Edhe ne arenen globale, te gjitha te dhenat e studimeve tregojne se kompanite e medha te teknologjise si Google, Facebook e te tjera, konkurojne ne menyre agresive per te angazhuar kodues te rinje dhe te talentuar. E ndersa shume profesione po vazhdojne te zhduken nga automatizimi dhe digjitalizimi, ne fund te fundit jane koduesit ata te cilet do ta kontrollojne gjithe kete ndryshim industrial. Sepse makinat robotike te se ardhmes qe pritet te zevendesojne shume procese manuale dikush duhet ti kodoje dhe ti mirembaje ato.